کتاب علوم سوم دبستان سری کارپوچینو

این کتاب به صورت اختصاصی دانش‌آموزان سوم دبستان را مخاطب قرار داده است. مولفان در این کتاب به صورت جامع مبانی مرتبط با علوم سوم را گردآوری کرده‌اند. مجموعه‌ای از درسنامه‌های چکیده و کاربردی در این کتاب ارائه شده که دانش آموز را با تمامی زوایای مهم کتاب درسی آشنا می‌کند. محصل با توجه به تمرین‌ها، مثال‌های درسی و نکات کلیدی آموزشی، علوم سوم دبستان را به صورتی عمیق می‌آموزد و برای رویارویی با بانک جامع سوالات مندرج در کتاب آماده می‌شود. از ویژگی‌های بارز این کتاب می‌توان به سوالات متنوعی که در آن گردآوری شده اشاره کرد، به صورتی که دانش آموزان با مطالعه و بررسی این سوالات امکان پاسخ‌دهی به هر نوع تست و پرسشی را در آزمون‌های پیشرفته و استاندارد بدست می‌آوردند. مولفان در طراحی این کتاب از تصاویر کاربردی و مفید مرتبط با مبانی علوم بهره گرفته اند که همین مساله منجر به شناخت هرچه بیشتر دانش‌آموزان نسبت به بخش‌های متفاوتی از کتاب خواهد شد. به منظور ترغیب و تشویق هر چه بیشتر دانش‌آموزان، در کتاب پیش رو استیکر نیز پیوست شده است. این کتاب با همکاری مشترک مصطفی خلیل‌ زاده و مرضیه غلامی در 152 صفحه گردآوری شده است.
20000 تومان

کتاب کار ریاضی و آمار یازدهم انسانی

کتاب فلسفه یازدهم انسانی سری پرسمان

کتاب دین و زندگی یازدهم انسانی سری پرسمان

کتاب علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی سری سیر تا پیاز

کتاب عربی یازدهم انسانی سری سیر تا پیاز

کتاب عربی یازدهم انسانی سری میکرو طبقه بندی

کتاب علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی سری پرسمان

کتاب عربی یازدهم انسانی سری پرسمان

کتاب ریاضی و آمار یازدهم انسانی سری سیر تا پیاز

کتاب ریاضی و آمار یازدهم انسانی سری میکرو طبقه بندی