کتاب فارسی دوم دبستان سری کار

در کتاب‌های کار انواع مختلف سؤال ( چهار گزینه ای، جای خالی، درست یا نادرست، انتخاب کنید، پرسش های مفهومی، تکمیل جدول و سوالات تشریحی) آورده شده است. طبقه بندی سوالات در این سری از کتاب‌ها از آسان به سخت صورت گرفته است. در انتهای کتاب‌های سری کار چند دوره امتحان میان‌سال و پایان‌ سال، به همراه پاسخ تشریحی آورده شده است. نوع چاپ در این کتاب رنگی بوده و شامل طرح‌ها و تصاویر گویا و جذاب جهت تفهیم هر چه بیشتر مطالب کتاب درسی است. توصیه ی ما این است که پس از پایان تدریس هر فصل در مدرسه، به منظور تسلط و تمرین بیشتر، همان روز، به سراغ کتاب‌های کار بروید تا مطالب تدریس شده در ذهنتان تثبیت شود.

کتاب کار فارسی دوم دبستان، نوشته ی ختنم نادره معدنی در 120 صفحه است. هدف از تألیف این کتاب تقویت خواندن و درک مفاهیم و مرور مهارت‌های چهارگانه ی زبان آموزی در فرآیند یادگیری است.


14000 تومان

نوروز دوم دبستان

نوروز دوم دبستان

کتاب جامع دوم دبستان سری دروس آدینه

کتاب جامع دوم دبستان سری دروس آدینه

کتاب جامع دوم دبستان سری دروس طلایی

کتاب جامع دوم دبستان سری دروس طلایی

کتاب درک متن دوم دبستان

کتاب درک متن دوم دبستان

کتاب راهنمای گام به گام دروس دوم دبستان

کتاب راهنمای گام به گام دروس دوم دبستان

کتاب ریاضی دوم دبستان سری کتاب یار

کتاب ریاضی دوم دبستان سری کتاب یار

کتاب کار ریاضی دوم دبستان

کتاب کار ریاضی دوم دبستان

کتاب ریاضی دوم دبستان سری کار مفهومی

کتاب ریاضی دوم دبستان سری کار مفهومی

کتاب کار املای دوم دبستان

کتاب کار املای دوم دبستان

کتاب کار علوم دوم دبستان

کتاب کار علوم دوم دبستان