پرتکرار هندسه دهم

با توجه به تغييرات اساسي در كتاب‌ درسي هندسه دهم، در این کتاب تلاش شده سؤال‌هایی مطابق با نیاز دانش‌آموزان ارائه شود. همچنین درخت دانش ابتدای هر فصل در دسته‌بندی مطالب یاری می‌کند. توصیه می‌کنیم پس از مطالعه کتاب درسی و بررسی مفاهیم آن به حل سؤال‌های این کتاب بپردازید.
از آنجایی که بخش عمده‌اي از سؤال‌هاي امتحانی سال‌هاي قبل، خارج از چارچوب مطالب كتاب‌ درسي جديد مي‌باشند، علاوه بر ارائه‌ی تمام سؤال‌های مرتبط امتحانهای قبلی، تعداد قابل توجهي سؤال‌ تأليفي نیز طراحی و ارائه شده که نیاز دانش‌آموزان را به طور كامل برآورده مي‌سازند. در ضمن تيپ‌بندي سؤالات كتاب، موجب دسته‌بندي شدن انواع مختلف سؤالات در ذهن دانش‌آموزان و يادگيري بهتر مطالب مي‌گردد. تمامی سؤال‌های موجود در این کتاب شناسنامه‌دار هستند، به این معنی که آدرس سؤال‌ها بر اساس صفحه‌ی کتاب درسی، فعالیت و یا شکل کتاب درسی مشخص شده است.
14000 تومان

جامع جغرافیای (2) یازدهم انسانی

فلش کارت عربی، زبان قرآن (2) یازدهم انسانی

فلش کارت جغرافیا (2) یازدهم انسانی

فلش کارت جامعه شناسی (2) یازدهم انسانی

فلش کارت تاریخ (2) یازدهم انسانی

فلش کارت علوم فنون ادبی (2) یازدهم انسانی

فلش کارت روان شناسی یازدهم انسانی

جامع عربی زبان قرآن (2) یازدهم انسانی

جامع جامعه شناسی (2) یازدهم انسانی

فلش کارت ریاضی و آمار (2) یازدهم انسانی