دی وی دی آموزش مفهومی هندسه (۱) پایه دهم

ارائه مفاهیم و زمینه سازی تقویت ذهن، خلاقیت و استدلال در دانش آموزان
شناسایی و تحلیل ویژگی‌‌های شکل‌های هندسی در حل مسائل
تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسه در حل مسائل
ساده سازی مفاهیم با کمک حل تمرین‌ها و مثال‌های متنوع
استفاده از ابزار‌ها و تکنولوژی‌های نوین آموزشی‌ جهت هوشمند سازی آموزش
40000 تومان

دی وی دی آموزش جامع هندسه تحلیلی

جمع بندی گسسته و جبر احتمال

جمع بندی هندسه پایه و تحلیلی

جمع بندی حسابان و دیفرانسیل

دی وی دی - آموزش جامع دیفرانسیل

جمع بندی شیمی

دی وی دی آموزش جامع شیمی پیش دانشگاهی

دی وی دی آموزش جامع ادبیات عمومی کنکور

آموزش جامع زیست پایه (2)

آموزش جامع زیست پایه (1)