کار فیزیک دهم ریاضی

اصول کلی تولید کتاب کار فیزیک 1 (دهم ریاضی)
فيزيك علمي تجربي همراه با تحليل رياضي است كه شامل تعريف‌ها، مفهوم‌ها، آزمايش‌ها و مسئله‌‌ها‌ست كه در هم تنيده شده‌اند. این کتاب بر پایه‌ی 4 محور زیر تهیه شده است:
1. تولید محتوا متناسب با رویکرد و اهداف کتاب درسی جدید
2. پوشش کامل کتاب درسی (متن، مثال، تمرین و…)
3. رعایت توازن و تناسب هر مبحث یعنی گنجاندن تعداد سؤال بهینه (نه زیاد و نه کم) برای تسلط کامل بر تمام مباحث
4. استفاده از خرد جمعی مؤلفان در تأمین تنوع سؤالات و پوشش کامل مباحث
19000 تومان

فلش كارت رياضيات گسسته

فلش كارت هندسه تحليلى و جبرخطى

فلش كارت جبر و احتمال

سه سطحی ریاضیات گسسته چهارم

سه سطحی دیفرانسیل چهارم

آموزش فیزیک ۴ ریاضی

آموزش ریاضیات گسسته و جبرواحتمال چهارم ریاضی

آموزش هندسه تحليلى و جبرخطى

شبیه ساز کنکور رشته ریاضی

هندسه تحلیلی (رضا صباغی رستمی)